Förskolan Bränningevägen  finns i Årsta och  ligger på Bränningevägen 2. Lokalen har använts till många olika verksamheter och idag är lokalen anpassad till förskoleverksamhet. Vi har stora möjligheter att erbjuda barnen varierande verksamhet i miljön. Detta stimulerar även till att knyta nya kontakter mellan barnen och pedagogerna. Vi är grannar med Folktandvården och vårdcentralen.

Vår närmiljö erbjuder barnen stora variationer i ute miljön. Barnen besöker regelbundet skogen, lekparker, äppellunden och utforskar andra miljöer. Förskolan har en liten gård som  används på morgonen och eftermiddagen. Vi är ute varje dag och rör oss då i närmiljön.

Vi har fyra grupper med plats för totalt 72 barn.

Vi arbetar med traditionell förskolepedagogik med ett starkt fokus på läroplanen för förskolan.Vår vardag genomsyras av ett likabehandlingsarbete för att skapa en trygg och tillåtande vardag på förskolan. Vår vision är att alla barn ska känna att de är bra och duger som de är.

Förutsättningen för detta arbete är att föräldrarna känner sig trygga i förskolan och att det finns en tillitsfull relation.

På vår förskola ska alla barn känna sig trygga, bli sedda och bemötas av engagerade pedagoger.

Vi vet att barn som är trygga på sin förskola utvecklas, har roligt, leker och lär.

Vi följer Stockholm stads regler om öppettider och erbjuder barnomsorg mellan 6.30 – 18.30 om behovet finns. Nu har vi öppet mellan 6.30 – 18.00 och öppet tiderna ändras efter föräldrarnas behov.


Telefon 08 - 120 475 20


Våra avdelningar

bojen.png

Bojen

Bojen har sin hemvist i Teknikrummet.

Telefon 08-120 475 21

ekan.png

Ekan

Ekan har sin hemvist i Naturrummet.

Telefon 08-120 475 22

skeppet.png

Skutan

Skutan har sin hemvist i Glasrummet.

Telefon 08-120 475 23

fyren.png

Fyren

Fyren har sin hemvist i Verkstaden.

Telefon 08-120 475 24


Praktisk informationKommande aktiviteter