Vad roligt att du skall börja hos oss! Eller att du funderar att börja hos oss! Här finns information om hur du söker till oss och annat du behöver veta inför att du kommer till oss.

När ditt barn börjar hos oss börjar en spännande tid som är både utvecklande och spännande för både barn och vuxna. För att det skall fungera så bra som möjligt finns det en massa information som vi behöver från er och vi har här samlat både blanketter och information till er.


Vi ingår i det gemensamma kösystemet i Stockholms Stad

Vi har för närvarande möjlighet att ta emot barn i åldrarna 1 – 5 år.

Platser fylls dock efter hand och vill ni vara säkra på att få en plats hos oss bör ni snarast anmäla det till Stockholms stad. Vill du söka plats för ditt barn hos oss gör du det via det gemensamma kösystemet hos Stockholms Stad.

Information om Förskolan Bränningevägen på Stockholms stads webbplats: http://tiny.cc/branninge


Inskolning

På vår förskola använder vi föräldraaktiv inskolning när barnen ska börja hos oss. Föräldrarna är med sitt barn under de tre första dagarna vid inskolningen för att sedan börja lämna sitt barn på den fjärde dagen.

Med denna metod inskolas barnet till verksamheten tillsammans med föräldern/ föräldrarna. Under den första tiden på förskolan bygger verksamheten på att skapa trygga relationer till pedagoger, miljön och kamraterna samt att komma in i rutinerna.  Med en föräldraaktiv inskolning får föräldrarna insyn i verksamheten och de kan sätta ord på verksamheten för sitt barn och på så sätt skapa en gemensam trygghet.

Den föräldraaktiva inskolningen tar ca två veckor i anspråk då ni föräldrar ska vara anträffbara och ha möjlighet att komma till förskolan vid behov.

Det är intensivt att börja på förskolan med alla nya intryck och nya relationer så det är önskvärt att barnet går mellan 9 – 15 den andra inskolningsveckan.

I vecka tre går barnet sina ordinarie tider.

Förälderns roll under inskolningen

Du och ditt barn deltar i förskolans alla rutiner och det är du som förälder som lotsar barnet under dagen. För att ditt barn ska delta är det viktig att du som förälder är aktiv och är med i alla moment. Du visar med andra ord konkret hur vi gör på förskolan och att det är okej att vara här,det skapar en trygghet hos ditt barn att veta att du vet hur en dag ser ut hos oss.

Pedagogernas roll under inskolningen

Arbetslaget har ansvaret för att ni och ert barn blir väl mottaget och när det är dags för er föräldrar att lämna ert barn kommer arbetslaget ha bestämt vilken pedagog som tar emot barnet.  Denna pedagog har även ett samtal med er föräldrar ett par veckor efter inskolningen om hur inskolningen gick.

Under inskolningsdagarna tar pedagogerna kontakt och uppmärksammar barnet och påbörjar en relation. Pedagogerna benämner och berättar vad som ska hända och inbjuder till lek på barnet nivå.  När det blir dags för dig att lämna ditt barn gör du det till den ansvariga pedagogen.

Inskolningsschema

Vecka 1

Dag 1: 9.00 – 12.00
Dag 1-3 är barnet och föräldern med hela tiden

Dag 2: 9.00 – 15.00

Dag 3: 9.00 – 15.00

Dag 4: 9.00 –
Barnet lämnas och vi ringer när barnet vaknar efter vilan.

Dag 5: 9.00- 15.00

Den första dagen är fylld av nya människor och intryck. Därför har vi valt att göra den kortare. Dag 4 när ni lämnar ert barn för första gången är intensiv för barnet som nu ska ta till sig allt nytt utan ert stöd, därför kortar vi även ner den i tid.

Inskolningsschemat är ett förslag och givetvis tar vi hänsyn till om ert barn behöver mer tid på sig innan ni som föräldrar lämnar.

Alla barn är olika. Det är viktigt att ditt barn får den tid han/hon behöver för att känna sig trygg i den nya värld förskolan är.

Vecka 2

Denna vecka går barnet 9 – 15. Du som förälder ska vara anträffbar och kunna komma hämta vid behov.

Vi hälsar er välkomna till vår förskola och ser fram emot att lära känna ert barn och er.