I vår verksamhet har vi flera styrdokument och rutiner för att säkerställa att vår verksamhet fungerar väl och att vi uppfyller kraven på verksamheten enligt läroplanen för förskolan (LPFÖ) samt även övriga myndigheter såsom brandmyndigheter, hälso- och miljö, osv.

Våra styrdokument och uppdateringar av dem publicerar vi löpande här på vår webbplats.

Läroplan LPFÖ 98

Vår verksamhet styrs övergripande efter Läroplanen för förskolan vilken kan hämtas från Skolverket

Läroplanen för förskolan (öppnas i nytt fönster)

Curriculum for the Preschool Lpfö 98 (opens in new window)

Förskolan är till för ditt barn

Under skolverkets hemsida finns denna skrift på många språk

Länkadress
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1673

Riktlinjer för fristående förskolor i Stockholms stad

För fristående förskolor i Stockholms Stad finns föreskrifter för hur verksamheten skall bedrivas.

Riktlinjer enskilt driven förskola (öppnas i nytt fönster)

 

GDPR och dataskyddsförordningen

 

Vi hanterar information som är känslig och lyder under GDPR. För att kunna hantera denna krävs att vi har samtycke från vårdnadshavare samt i förekommande fall andra vuxna som finns i barnets vardag. 

Information om hur vi hanterar personuppgifter

Personuppgiftsinformation till föräldrar (PDF)

Blanketter för samtycke

Vårdnadshavare samtycke till personuppgiftshantering (PDF)

Andra vuxna samtycke till personuppgiftshantering (PDF)

Mer information om GDPR och dataskydd finns på https://www.datainspektionen.se/