Öppet hus för nya barn och föräldrar
May
2
9:30 AM09:30

Öppet hus för nya barn och föräldrar

Den 2 maj  klockan 9.30-10.30 finns det möjlighet att titta på våra lokaler och få svar på era svara frågor kring vår förskola och andra funderingar ni har kring att börja i förskola. Vi vill att ni anmäler er till sophie.makrostergios@verbalastigar.se om ni är intresserad av att komma. 

Ni kan även läsa mer om oss och förskolans här på hemsidan samt på Facebook Verbala Stigar

Varmt välkomna!

Har ni frågor eller funderingar går det bra att ringa Tuula 08–12047501 eller maila  tuula.torro@verbalastigar.se

View Event →

Öppet hus för nya barn och föräldrar
Mar
28
9:30 AM09:30

Öppet hus för nya barn och föräldrar

Den 28 mars 2019 klockan 9.30-10.30 finns det möjlighet att titta på våra lokaler och få svar på era svara frågor kring vår förskola och andra funderingar ni har kring att börja i förskola. Vi vill att ni anmäler er till sophie.makrostergios@verbalastigar.se om ni är intresserad av att komma. 

Ni kan även läsa mer om oss och förskolans här på hemsidan samt på Facebook Verbala Stigar

Varmt välkomna!

Har ni frågor eller funderingar går det bra att ringa förskolechefen Sophie 08–12047503 eller maila  sophie.makrostergios@verbalastigar.se

View Event →
Öppet hus nya barn och föräldrar
Feb
27
9:30 AM09:30

Öppet hus nya barn och föräldrar

Den 27 februari 2019  klockan 9.30-10.30 finns det möjlighet att titta på våra lokaler och få svar på era svara frågor kring vår förskola och andra funderingar ni har kring att börja i förskola. Vi vill att ni anmäler er till sophie.makrostergios@verbalastigar.se om ni är intresserad av att komma. 

Ni kan även läsa mer om oss och förskolans här på hemsidan samt på Facebook Verbala Stigar

Varmt välkomna!

Har ni frågor eller funderingar går det bra att ringa förskolechefen Sophie 08–12047503 eller maila sophie.makrostergios@verbalastigar.se 

View Event →
Öppet hus nya barn och föräldrar
Jan
15
9:30 AM09:30

Öppet hus nya barn och föräldrar

Den 15 januari 2019  klockan 9.30-10.30 finns det möjlighet att titta på våra lokaler och få svar på era svara frågor kring vår förskola och andra funderingar ni har kring att börja i förskola. Vi vill att ni anmäler er till sophie.makrostergios@verbalastigar.se om ni är intresserad av att komma. 

Ni kan även läsa mer om oss och förskolans här på hemsidan samt på Facebook Verbala Stigar

Varmt välkomna!

Har ni frågor eller funderingar går det bra att ringa förskolechefen Sophie 08–12047503 eller maila  sophie.makrostergios@verbalastigar.se 

View Event →
Öppet hus för nya barn och föräldrar
Nov
22
9:30 AM09:30

Öppet hus för nya barn och föräldrar

Den 22 november  klockan 9.30-10.30 finns det möjlighet att titta på våra lokaler och få svar på era svara frågor kring vår förskola och andra funderingar ni har kring att börja i förskola. Vi vill att ni anmäler er till sophie.makrostergios@verbalastigar.se om ni är intresserad av att komma. 

Ni kan även läsa mer om oss och förskolans här på hemsidan samt på Facebook Verbala Stigar

Varmt välkomna!

Har ni frågor eller funderingar går det bra att ringa förskolechefen Sophie 08–12047503 eller maila  sophie.makrostergios@verbalastigar.se

View Event →
Öppet hus för nya barn och föräldrar
Oct
10
9:30 AM09:30

Öppet hus för nya barn och föräldrar

Den 10 oktober 2018  klockan 9.30-10.30 finns det möjlighet att titta på våra lokaler och få svar på era svara frågor kring vår förskola och andra funderingar ni har kring att börja i förskola. Vi vill att ni anmäler er till sophie.makrostergios@verbalastigar.se om ni är intresserad av att komma. 

Ni kan även läsa mer om oss och förskolans här på hemsidan samt på Facebook Verbala Stigar

Varmt välkomna!

Har ni frågor eller funderingar går det bra att ringa förskolechefen Sophie 08–12047503 eller maila  sophie.makrostergios@verbalastigar.se

View Event →
Öppet hus för nya barn och föräldrar
Sep
4
9:30 AM09:30

Öppet hus för nya barn och föräldrar

Den 4 september 2018  klockan 9.30-10.30 finns det möjlighet att titta på våra lokaler och få svar på era svara frågor kring vår förskola och andra funderingar ni har kring att börja i förskola. Vi vill att ni anmäler er till sophie.makrostergios@verbalastigar.se om ni är intresserad av att komma. 

Ni kan även läsa mer om oss och förskolans här på hemsidan samt på Facebook Verbala Stigar

Varmt välkomna!

Har ni frågor eller funderingar går det bra att ringa förskolechefen Sophie 08–12047503 eller maila  sophie.makrostergios@verbalastigar.se

View Event →
Föräldramöte för nya föräldrar på förskolan Bränningevägen
Jun
13
6:00 PM18:00

Föräldramöte för nya föräldrar på förskolan Bränningevägen

Vi välkomnar nya föräldrar till ert första föräldramöte inför höstens star på förskolan Bränningevägen. Vi kommer under mötet berätta hur inskolningen kommer att gå till och lämna ut viktig information för er att fylla i. Ni kommer ha möjlighet att ställa frågor under mötet. 

Vänligen anmäl er till info@verbalastigar om ni har möjlighet att delta. Om ni har förhinder vänligen maila så kommer vi överens om en annan tid för att hämta informationen.

View Event →
Öppet hus för nya barn och föräldrar
Jun
8
9:30 AM09:30

Öppet hus för nya barn och föräldrar

Den 8 juni 2018  klockan 9.30-10.30 finns det möjlighet att titta på våra lokaler och få svar på era svara frågor kring vår förskola och andra funderingar ni har kring att börja i förskola. Vi vill att ni anmäler er till tuula.torro@verbalastigar.se om ni är intresserad av att komma. 

Ni kan även läsa mer om oss och förskolans här på hemsidan samt på Facebook Verbala Stigar

Varmt välkomna!

Har ni frågor eller funderingar går det bra att ringa förskolechefen Tuula Torro 08–12047501 eller maila tuula.torro@verbalastigar.se

View Event →
Öppen föräldrarföreläsning 4 juni 18-19
Jun
4
6:00 PM18:00

Öppen föräldrarföreläsning 4 juni 18-19

Kom och lyssna på Camilla och Tuula när de berättar om inskolning på förskolan. Inför höstens inskolningar erbjuder vi, en öppen föreläsning om inskolning i förskolan och den nya värld föräldrar och barn ska ta del av. Alla är välkomna oberoende vilken förskola barnet ska börja på. Vi berättar om tankarna bakom inskolningen och svarar på frågor om inskolningen.

View Event →
Kom och sjung med oss
May
29
9:30 AM09:30

Kom och sjung med oss

Vi välkomnar  barn och föräldrar i Årsta att komma och sjunga med oss i slänten mellan Årsta vägen och Bränningevägen. Träffa några pedagoger från förskolan Bränningevägen och sjung tillsammans. Efteråt finns det möjlighet att ställa frågor kring förskola och inskolning. Även ni som kommer börja på andra förskolor är välkomna att delta med era barn.

Är ni intresserad av att komma anmäl er till info@verbalastigar.se senast den 23 maj

View Event →
Kom och sjung med oss
Apr
18
9:30 AM09:30

Kom och sjung med oss

Vi välkomnar  barn och föräldrar i Årsta att komma och sjunga med oss i slänten mellan Årsta vägen och Bränningevägen. Träffa några pedagoger från förskolan Bränningevägen och sjung tillsammans. Efteråt finns det möjlighet att ställa frågor kring förskolan. 

Är ni intresserad av att komma anmäl er till info@verbalastigar.se senast den 17/4

View Event →
Öppet hus för nya barn och föräldrar
Apr
5
9:30 AM09:30

Öppet hus för nya barn och föräldrar

Vi bjuder in barn och föräldrar till Förskolan Bränningevägen på Bränningevägen 2 i Årsta för öppet hus. Mellan klockan9.30-10.30 visar vi er våra lokaler och svarar på era frågor kring vår förskola och inskolning av barn på förskola.

Varmt välkomna!

Har ni frågor eller funderingar går det bra att ringa förskolechefen
Yvonne Borg
08-12047503
yvonne.borg@verbalastigar.se

View Event →
Öppet hus för nya barn och föräldrar
Mar
8
9:30 AM09:30

Öppet hus för nya barn och föräldrar

Vi bjuder in barn och föräldrar till Förskolan Bränningevägen på Bränningevägen 2 i Årsta för öppet hus. Mellan klockan9.30-10.30 visar vi er våra lokaler och svarar på era frågor kring vår förskola och inskolning av barn på förskola.

Varmt välkomna!

Har ni frågor eller funderingar går det bra att ringa förskolechefen
Yvonne Borg
08-12047503
yvonne.borg@verbalastigar.se

View Event →
Öppet hus för nya barn och föräldrar
Feb
8
9:30 AM09:30

Öppet hus för nya barn och föräldrar

Vi bjuder in barn och föräldrar till Förskolan Bränningevägen på Bränningevägen 2 i Årsta för öppet hus. Mellan klockan9.30-10.30 visar vi er våra lokaler och svarar på era frågor kring vår förskola och inskolning av barn på förskola.

Varmt välkomna!

Har ni frågor eller funderingar går det bra att ringa förskolechefen
Yvonne Borg
08-12047503
yvonne.borg@verbalastigar.se

View Event →
Det yngsta barnets väg till trygghet - Med fokus på de yngsta i förskolan
Sep
29
to Sep 30

Det yngsta barnets väg till trygghet - Med fokus på de yngsta i förskolan

På konferensen "Med fokus på de yngsta i förskolan" föreläser vi om det yngsta barnets väg till trygghet i förskolan.

Då det yngre barnet inte alltid har ett verbalt språk, måste du som pedagog ha tid att tolka barnets kroppspråk. Hur tar du emot det lilla barnet för att skapa en trygg plattform för den fortsatta tiden i förskolan? Hur använder du dig själv som redskap för att ge barnet förutsättningar att bygga en relation? Och hur utvecklar du ett bra samarbete med vårdnadshavaren? En föreläsning med många praktiska exempel på hur vi som arbetar med barn bygger relationer och hur viktigt språket är som redskap i leken, i den sociala samvaron och i rutinsituationer. 

Anmälan sker via www.gothiafortbildning.se

 

 

View Event →
Trygg och välkommen - föreläsning på Rikskonferens för familjedaghem
May
26
to May 27

Trygg och välkommen - föreläsning på Rikskonferens för familjedaghem

Hur gör vi så att våra nya dagbarn känner sig tryggt välkomna från första stund i familjedaghemmet? Föreläsningen beskriver hur RUS-modellens observationer kan vägleda dig i att skapa nära och trygga relationer. De konkreta exemplen utgår från verkliga och vardagliga situationer vi alla kan känna igen oss i. Det handlar om att använda dig själv som redskap i relationsbygget till det nya barnet i gruppen men också om hur du stöttar barnet i att upptäcka den nya tillvaro som din verksamhet utgör och få hjälp med att sätta ord på det.

Camilla Lindgren föreläser på Gothia Fortbildnings årliga konferens för dig som är dagbarnvårdare eller chef inom barnomsorg. Konferensen hålls 26-27 maj på Fazer Konferens i Stockholm. Mer information och anmälan finns på www.gothiafortbildning.se

View Event →
Öppet hus för föräldrar på förskolan Bränningevägen
Apr
20
9:30 AM09:30

Öppet hus för föräldrar på förskolan Bränningevägen

Onsdag den 20 april bjuder vi in barn och föräldrar till Förskolan Bränningevägen på Bränningenvägen 2 i Årsta för öppet hus. Mellan klockan9.30-10.30 visar vi er våra lokaler och svara på era frågor kring vår förskola och inskolning av barn på förskola.

Varmt välkomna!

Har ni frågor eller funderingar går det bra att ringa förskolechefen

Tuula Torro
08-12047501
tuula.torro@verbalastigar.se

View Event →