Back to All Events

Det yngsta barnets väg till trygghet - Med fokus på de yngsta i förskolan


  • Fazer Konferens 18 Fleminggatan Stockholm, Stockholms län, 112 26 Sweden (map)

På konferensen "Med fokus på de yngsta i förskolan" föreläser vi om det yngsta barnets väg till trygghet i förskolan.

Då det yngre barnet inte alltid har ett verbalt språk, måste du som pedagog ha tid att tolka barnets kroppspråk. Hur tar du emot det lilla barnet för att skapa en trygg plattform för den fortsatta tiden i förskolan? Hur använder du dig själv som redskap för att ge barnet förutsättningar att bygga en relation? Och hur utvecklar du ett bra samarbete med vårdnadshavaren? En föreläsning med många praktiska exempel på hur vi som arbetar med barn bygger relationer och hur viktigt språket är som redskap i leken, i den sociala samvaron och i rutinsituationer. 

Anmälan sker via www.gothiafortbildning.se