Back to All Events

Föräldramöte för nya föräldrar på förskolan Bränningevägen

Vi välkomnar nya föräldrar till ert första föräldramöte inför höstens star på förskolan Bränningevägen. Vi kommer under mötet berätta hur inskolningen kommer att gå till och lämna ut viktig information för er att fylla i. Ni kommer ha möjlighet att ställa frågor under mötet. 

Vänligen anmäl er till info@verbalastigar om ni har möjlighet att delta. Om ni har förhinder vänligen maila så kommer vi överens om en annan tid för att hämta informationen.