Back to All Events

Öppen föräldrarföreläsning 4 juni 18-19

Kom och lyssna på Camilla och Tuula när de berättar om inskolning på förskolan. Inför höstens inskolningar erbjuder vi, en öppen föreläsning om inskolning i förskolan och den nya värld föräldrar och barn ska ta del av. Alla är välkomna oberoende vilken förskola barnet ska börja på. Vi berättar om tankarna bakom inskolningen och svarar på frågor om inskolningen.

Anmäl till info@verbalastigar.se

Earlier Event: May 29
Kom och sjung med oss