Back to All Events

Föreläsning om att Skapa trygga relationer i förskolan i Stockholm

Föreläsning om hur vi skapar trygga relationer i förskolan

Tillsammans med studentlitteratur genomför vi denna föreläsningen i Stockholm, för att anmäla er vänligen gå in på studentlitteraturs hemsida under kompetensutveckling

Förskolans uppdrag är att vara trygg, rolig och lärorik. Hur vet eller ser pedagogerna när barnen är trygga och hur gör pedagogerna för att stötta och utmana barnen att bli trygga?
Med RUS, relationsutvecklingsschemat kan pedagoger observera hur barnens trygghet växer fram i relationen till pedagogerna, i miljön, i relation till de andra barnen och när de använder språket. Föreläsarna ger exempel kring pedagogens egna roll, samarbete och samsyn med kollegorna för att skapa en trygg förskoletid för alla barn. De kollegiala samtalen kan användas i det systematiska kvalitets- och likabehandlingsarbetet.