Back to All Events

FSO:s rikskonferens för förskolechefer 2019

Hur skapar vi en förskola för barnens bästa

Detta är en uppdragsutbildning för FSO. Är ni intresserade av ett likande upplägg hör gärna av er till oss så kan vi hjälpa er.

Hur skapar vi en förskola för barnens bästa?

Dagen innehåller föreläsning, grupparbeten och reflektioner om hur förskolechefen kan skapa demokratiska arbetsformer för barn, pedagoger och föräldrar. Dagen innehåller både övergripande teori och praktiska konkreta exempel så att du som förskolechef kan leda dina pedagoger i arbetet med förskolans demokratiska uppdrag.

Under dagen tar vi bland annat upp:

* Vad innebär det demokratiska uppdraget för dig som förskolechef?
* Hur utvecklar jag som chef mitt demokratiska ledarskap?
* Hur förmedlar du det teoretiska uppdraget på ett konkret sätt till pedagogerna, barnen och föräldrarna?
* Vad är skillnaden mellan barnperspektivet och barns perspektiv?

Earlier Event: April 11
SETT dagarna 11 april