Back to All Events

Föräldrarföreläsning " Du får inte komma på mitt kalas"


Du får isne komma på mitt kalas:

Du får inte komma på mitt kalas!

 

Välkomna på en föräldrar föreläsning om barns lek. Att leka är komplext och tar mycket energi i anspråk av barnen. För att leka behöver barnen få redskap för att kompromissa och samarbeta. Då och då under leken hamnar barnen i meningsskiljaktigheter och konflikter. Under kvällen berättar vi om hur våra pedagoger på Förskolan Bränningevägen arbetar för att uppmuntra och stötta barnen i deras viktiga lekutveckling. 

Onsdagen den 3 april 2019 klockan 18.30-20.00.  

Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla.

Anmäl er till föreläsningen genom mail till info@verbalastigar.se 

Välkomna

Vi kommer att vara påFörskolan Bränningevägenpå Bränningevägen 2 i Årsta.

Later Event: April 9
Att vara anställningsbar