Filtering by: Föreläsning

Öppen föräldrarföreläsning 4 juni 18-19
Jun
4
6:00 PM18:00

Öppen föräldrarföreläsning 4 juni 18-19

Kom och lyssna på Camilla och Tuula när de berättar om inskolning på förskolan. Inför höstens inskolningar erbjuder vi, en öppen föreläsning om inskolning i förskolan och den nya värld föräldrar och barn ska ta del av. Alla är välkomna oberoende vilken förskola barnet ska börja på. Vi berättar om tankarna bakom inskolningen och svarar på frågor om inskolningen.

View Event →
Det yngsta barnets väg till trygghet - Med fokus på de yngsta i förskolan
Sep
29
to Sep 30

Det yngsta barnets väg till trygghet - Med fokus på de yngsta i förskolan

På konferensen "Med fokus på de yngsta i förskolan" föreläser vi om det yngsta barnets väg till trygghet i förskolan.

Då det yngre barnet inte alltid har ett verbalt språk, måste du som pedagog ha tid att tolka barnets kroppspråk. Hur tar du emot det lilla barnet för att skapa en trygg plattform för den fortsatta tiden i förskolan? Hur använder du dig själv som redskap för att ge barnet förutsättningar att bygga en relation? Och hur utvecklar du ett bra samarbete med vårdnadshavaren? En föreläsning med många praktiska exempel på hur vi som arbetar med barn bygger relationer och hur viktigt språket är som redskap i leken, i den sociala samvaron och i rutinsituationer. 

Anmälan sker via www.gothiafortbildning.se

 

 

View Event →
Trygg och välkommen - föreläsning på Rikskonferens för familjedaghem
May
26
to May 27

Trygg och välkommen - föreläsning på Rikskonferens för familjedaghem

Hur gör vi så att våra nya dagbarn känner sig tryggt välkomna från första stund i familjedaghemmet? Föreläsningen beskriver hur RUS-modellens observationer kan vägleda dig i att skapa nära och trygga relationer. De konkreta exemplen utgår från verkliga och vardagliga situationer vi alla kan känna igen oss i. Det handlar om att använda dig själv som redskap i relationsbygget till det nya barnet i gruppen men också om hur du stöttar barnet i att upptäcka den nya tillvaro som din verksamhet utgör och få hjälp med att sätta ord på det.

Camilla Lindgren föreläser på Gothia Fortbildnings årliga konferens för dig som är dagbarnvårdare eller chef inom barnomsorg. Konferensen hålls 26-27 maj på Fazer Konferens i Stockholm. Mer information och anmälan finns på www.gothiafortbildning.se

View Event →