Vi skapar föreläsningar och utbildningar för förskolan. Vi är själva pedagoger som är aktiva i barngrupperna och vi knyter an till den vardag vi alla känner.

Vi har nu vidarutvecklat våra föreläsningar och erbjuder även föreläsningar i Likabehandlingsarbetet och konsekvenserna av den reviderade Läroplanen för Förskolan.

RUS - RelationsUtvecklingsSchema föreläsningar

Vi föreläser om RUSmodellen  och hur man praktiskt kan arbeta med RUS i förskolan. Utifrån era önskemål och behov planerar vi tillsammans det upplägg som passar er verksamhet bäst. Under en halvdag  får ni en introduktion till modellen och på en heldag  får pedagogerna även prova på att använda RUSmodellen under handledning av oss. Självklart erbjuder vi även föreläsningar på kvällstid. De förskolor som inte har möjlighet  att stänga sina verksamheter under veckan kan vi med god framförhållning erbjuda utbildning  på helger.

Reviderad LPFö

Den reviderade läroplanen för förskolan som börjar gälla 1 juli 2011 innebär nya krav och förväntningar på dig som chef och som pedagog i förskolan. Vi hjälper dig att förstå dessa och hur du skall tolka och arbeta för att möta dessa krav. Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar utifrån era behov i verksamheten.

Föräldrarföreläsningar RUS och läroplanen för förskolan (LPFö)

Under vårt RUS arbetehar vi bara fått goda erfarenheter av de föräldrarföreläsningar som vi har genomfört. I samband med våra pedagogföreläsningar går det att boka en föräldrarföreläsning. Genom en föräldrarföreläsning får föräldrarna grunderna för vad vårt uppdrag är enligt LPFö.

Vi erbjuder också föreläsningar för föräldrar som ger en bra bild av den reviderade läroplanen för förskolan och som hjälper er att förmedla till föräldrar vilka krav och förväntningar de kan ha på förskolan.

Det blir lättare att samarbeta då föräldrarnas förväntningar och vad ni leverar överensstämmer!