Nyhetsbrev

Vi skickar ut nyhetsbrev med mer eller mindre jämna mellanrum. Nyhetsbreven innehåller information om föreläsningar, reflektioner från RUS vardagen i förskolan och annan matnyttig information.

Nyhetsbrev

21 juni 2011 - Sommarhälsning från Verbala Stigar och RUS

Sommarhälsning från oss på Verbala Stigar med information om höstens föreläsningar som sker i samarbete med Medalgon, föreläsning för förskolechefer i samarbete med Talentum samt en heldagsföreläsning om RUS den 24 oktober.

http://community.icontact.com/p/rusmodellen/newsletters/verbalastigar/posts/glad-sommar-fran-rus-och-lite-om-hosten

12 april 2011 - Nu kommer våren med RUS

http://community.icontact.com/p/rusmodellen/newsletters/2008-4-en-aktiv-host-for-rus/posts/nu-kommer-varen-med-rus

16 mars 2011 - Kvalitetssäkra framtiden

http://community.icontact.com/p/rusmodellen/newsletters/2008-4-en-aktiv-host-for-rus/posts/kvalitetssakra-framtiden

Arkiv med tidigare nyhetsbrev

Du hittar ett arkiv med alla utskickade nyhetsbrev på:

http://community.icontact.com/p/rusmodellen