Februari månads föreläsningar 2010

Den 9 februari samlades ca 50 pedagoger för att ta del av vår öppna föreläsning på Sveavägen. De kom från hela Stockholms regionen. Vi provade ett nytt upplägg där vi inte gick igenom alla stegen utan pratade mer övergripande om hur vi jobbar med RUS. Vi var mycket nöjda med kvällen och fick direkt feedback från åhörarna.

Några pedagoger från fritidsverksamheten var och lyssnade för att få en koppling till sitt arbete med den sociala kompetensen på fritidshemmet. Vi hade en kort men mycket bra diskussion om våra beröringspunkter. Vi ser fram emot att ta del av deras arbete.

Den 23 februari åkte vi till Åkersberga för att föreläsa för ca 40 pedagoger. Pedagogerna hade arbetat med RUS under ca 1 år och de ville nu ha svar på sina frågor som uppstått under arbetets gång. Nu har v gjort några uppföljnings föreläsninga och vissa frågor kommer åter gång på gång. En av dem är hur löser barnen sina konflikter och vad gör vi när barnen är längst ner i RUS.

Vi är tacksamma för dessa frågor för då vet vi hur vi ska bli bättre på att beskriva när vi träffar er.