Läs om mammiska på förskoleforum (Studentlitteratur)

Vi har under året skrivet ett antal artiklar på Förskoleforum (www.forskoleforum.se) som är en webbplats som drivs av Studentlitteratur riktad mot förskolan. Vi har skrivet artiklar som handlar om RUS och dess praktiska tillämpning. Den senaste artikeln, nr 8, som publiceras under veckan handlar om "mammiska" som är barns sätt att kommunicera innan orden finns. Du som har läst boken kommer att känna igen dig i väldigt mycket men det finns nya aktuella exempel som ger dig ny inspiration och förståelse. I artiklarna på Förskoleforum har vi också beskrivit metoden hur man arbetar för att hjälpa barnen att uppnå kriterierna. Det handlar inte om prestation i sig, utan om att se och stödja deras lärande genom att se till varje barns behov och situation.