DO:s verktyg för likabehandling

I december 2010 blev jag kontaktad av Lena Sievers på DO för att ge feedback på det nya verktyget för likabehandlingsarbetet som DO har tagit fram. Verktyget heter Planforskolan.se. Detta webbverktyg är gratis att använda och lanserades den 8 december 2010. Jag tycker att den största fördelen med verktyget är att det så tydligt skilljer på främjande och förebyggande arbete. På detta vis blir planen väldigt konkret och lätt att använda vid kartläggning och utvärdering. Dessutom ska samarbetet med föräldrarna och barnens delaktighet i arbetet beskrivas under egna rubriker.

Jag har i januari blivit intervjuad av tidningen Förskolan och Förskoleforum om mina tankar och vi kommer att länka till desa intervjuer när de har publicerats.

Tuula Torro