Nu kommer vi till härliga Växjö - 28-29 april!

Vi har fått förfrågningar från mindre enheter i Växjö om föreläsningar och möjligheter för oss att komma till er. Vi har därför bestämt att vara i Växjö 28-29 april för genomföra för- och eftermiddagsföreläsningar. Eftersom mer än 700 pedagoger redan har fått introduktion till RUS har vi satt samman en utbildningsdag med för- och eftermiddagsföreläsning. Förmiddagen (8-12) är introduktion av RUS-modellen och eftermiddagen (13- 17)ägnas åt arbetsmetod och hur ni praktiskt arbetar dagligen med RUS-modellen. Upplägget är gjort så att de som redan gått introduktion och använt modellen kan gå på eftermiddagen endast.

Vi kommer även gå in på hur ni kan arbeta med RUS för att uppfylla punkt 2.6 "Uppföljning, utvärdering och utveckling" i den reviderade läroplanen för förskolan som börjar gälla 1 juli. Detta täcker vi in på eftermiddagen.

Kostnad för föreläsningarna är 1.000 kr plus moms för en heldag eller 700 kr plus moms om man endast är med antingen för eller eftermiddag och förutsätter att tillräckligt många anmäler sig. Sista anmälningsdatum är 31 mars.

För bindande anmälan eller mer information kontakta oss på info@verbalastigar.se eller ring Camilla 0708-49 88 60 eller Tuula 0708-64 36 93

Vi är även i Skåne

Vi är även i onsdagen den 27:e april och håller en öppen föreläsning på kvällen. Föreläsningen hålls i samarbete med Studentlitteratur och www.forskoleforum.se 

Är ni intresserad av att lyssna på oss där är ni självklart välkomna. Föreläsningen kostar 500 kr plus moms och binande anmälan sker på info@verbalastigar.se 

Nyhetsbrevet kan läsas genom följande länk

http://community.icontact.com/p/rusmodellen/newsletters/2008-4-en-aktiv-host-for-rus/posts/nu-kommer-vi-till-harliga-vaxjo-28-29-april