Samarbete inom ditt område?

Efter julens nyhetsutskick har nu förfrågningra börjat komma in. En del förfrågningar kommer från mindre enheter som har ett intresse att köra ihop med andra enheter inom sitt geografiska område. Vi ser positivt på att samordna flera enheter för att skapa en plattform för bra diskutioner och erfarenhetsutbyten. Vi kommer inom den närmaste tiden skicka ut en intresseanmälan till de områden som berörs för att erbjuda  fler till ett möjligt samarbete. Först ut är Växjö där vi kommer vara 28-29 april, men kontakta oss gärna om ni finns i andra områden! För att kunna erbjuda en öppen föreläsning i ditt område tar vi emot intresseanmälningar via info@verbalastigar.se