Nya tankar kring den reviderade Läroplanen

Om ett halvår börjar den reviderade Läroplanen träda i kraft och vi ställs inför nya utmaningar. Ansvarsfördelningen inom  arbetslaget har blivit tydligare och  nya mål har tillkommit. Som vi ser det, kommer det nya området 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling ta mycket tid i anspråk. Implementeringen  har påbörjats och vi är jätte nyfikna på hur långt ni har kommit och vilka frågor ni lyfter i era arbetslag. Vi tar gärna emot mail på info@verbalastigar.se för att kunna följa debatten. Vi återkommer med reflektioner och tips.