Ljusdal 14 och 15 april

Johanna Helsing på föräldrakooperativer Gärdet Måsen i Ljusdal har anlitat oss för att introdusera RUS hos föräldrar och pedagoger. Av erfarenhet vet vi att när föräldrar och pedagoger får  vidarutveckla sina tankar  och ideer om sin  verksamheten på samma gång ger det fantastiska resultat för samarbetet . Då finns det  en gemensam grund att samtal utifrån. På föräldraföreläsningen kommer vi förtydliga förskolans uppdrag utifrån den reviderade LPFÖ-98. Föräldrarna får en insyn i hur vårt uppdrag ser ut och vilka förväntningar de kan ställa på verksamheten. 

På fredagen kommer vi möta pedagogerna på Gärdet Måsen ( förhoppningsvis fler) och påbörja deras resa  med RUS modellen.

För oss blir det roligt att få träffa pedagoger och föräldrar för oss en ny del av Sverige.

Om intresse finns  kan du ansluta dig till dessa dagar genom att maila till info@verbalastigar.se