Vi har alla samma styrdokument men olika förutsättningar!

Nu när vi har varit inne på olika kommuners och även enskilda förskolors hemsidor kan vi se vilka olika förutsättningar pedagogerna har att arbeta utifrån våra gemensamma styrdokument. I Sverige skiljer det sig med hur stora barngrupper förskolorna har och vilken ålderssammansättning det är. På en hel del förskolor bedrivs förskola/fritidshem ihopslaget för det är så deras förutsättningar ser ut hos dem. Vi har läst verksamhetsplaner/ arbetsplaner / kvalitetsredovisningar och alla använder varierande begrepp för att beskriva vårt uppdrag.

För oss som kan förskolans verksamhet och terminologin blir det ibland otydligt vad som menas när förskolorna använder olika begrepp för samma sak. Visionen med RUS är just att vi ska skapa ett gemensamt yrkespråk för att förklar vad vi gör i förskolor runt om i Sverige.

I många kommuner i Sverige har förskola och skola samma huvudman och vi har fundrat på varför man valt att dela på det i Stockholm. Vi ser fördelar utifrån kommunernas och enskildas hemsidor med att ha samma huvudman och bygga på det livslånga lärandet i ett barnperspektiv.

För oss har det väckt många tankar och vi inser att vi har ett Stockholms perspektiv när vi pratar våra verksamheter när det gäller antal barn i våra grupper och att vi har åldrarna 1-5 i våra barngrupper. Det har varit lärorikt för oss att ta del av era hemsidor och dokument från norr till söder.