Nytt verktyg för likabehandling

I nr 2, 2011 i tidningen Förskolan kan du läsa om Diskrimineringsombudsmannens, DO:s ny verktyg för att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. I artiklen intervjuas Lena Sievers som har varit med och arbetat fram verktyget för förskolans verksamhet. Verktyget ska hjälpa till att konkretisera förskolans värdegrundsarbete och koppla det till diskrimineringsgrunderna. För att arbete ska bli konkret ska varje förskola göra en egen plan. Verktyget är kostnadsfritt och går att ladda ner på www.planforskolan.se . Tuula fick möjlighet att titta på planen innan den lanserades och du kan i artiklen läsa om hennes tankar kring denna.

Grunden för likabehandlingsarbetet är att skaffa sig kunskap om diskrimineringsgrunderna och kanske det som är svårast av allt är att granska sig själv.  Ni kan också få del av Tuulas erfarenheter genom att anlita henne till en föreläsning på er enhet.

Varför litar du inte på mig?

Denna fråga fick Tuula när hon försökte lösa en konflikt mellan tre barn där ord stod mot ord. Kommentar från ett av barnen väckte många funderingar hos Tuula om hennes förhållningssätt och varför hon gjorde de val hon gjorde i konflikt lösningen.  Tillsammans med Camilla reflekterade Tuula hur många aspekter denna kommentar handlade om. Först slogs vi av det mod barnet hade att våga ifrågasätta sin pedagog och att kräva en förklaring av henne. Vi båda förstod att barnet blivit kränkt av Tuulas bemötande och våra reflektioner ledde oss till tankarna kring likabehandlingsplanen. Händelsen inträffande under hösten och än i dag återkommer vi till kommentaren: Varför litar du inte på mig? 

Vill du följa våra tankar och funderingar kan du komma och lyssna på oss på vårens föreläsningar.