Föräldrarföreläsning om förskolan (Årsta, Stockholm)

På Förskoledagarna 9-10 mars fick vi många nya infallsvinklar på hur olika förskoleverksamheter bedrivs oavsett huvudman. Efter dagarna gjorde vi en vikig reflektion om hur viktigt det är att förklara för föräldrar vad förskolans uppdrag är och hur vi kan få engagerade föräldrar.

För att förskolan ska kunna bedriva en förankrade och kvalitativ verksamhet är en förutsättning att föräldrarna är delaktiga och förstår våra intentioner i vårt arbete med deras barn.

Vi har vid tidigare uppdrag föreläst för föräldrar som redan har sina barn i förskolan. Det har varit mycket viktigt för oss att få feedback som vi har använt för att förtydliga våra föreläsningar för pedagoger.

För att bli ännu tydligare och för att få kunskap om vad blivande förskoleföräldrar förväntar sig av förskolan anordnar vi nu en öppen föräldrarföreläsning i Årsta Folkets hus den 10 maj klockan 18.30-20.30.

Vill ni komma och lyssna? anmäl er till info@verbalastigar.se