Just nu är allt i ett RUS (perspektiv)

I tisdags kväll den 8 mars genomförde vi vårens öppna föreläsning om RUS i Stockholm. Till denna föreläsning var det både bekanta och nya pedagoger som kom.  Det är glädjande att se att de enheter som har valt att arbeta efter RUS anmäler sin nya medarbetare att ta del av modellen. Det är inspirerande att se att fler är intresserade av RUS och vill lära sig hur man arbetar med modellen. I vårt upplägg hade vi förtydligat kopplingarna till den reviderade LPFÖ-98 och likabehandlingsplanen. Efter föreläsningen fick vi feedback på hur viktigt det är att pedagogen ser sin egen roll för att kunna utarbeta nya metoder.

Med detta i ryggen deltog vi i två underbara Förskoledagar på Stockholm Waterfront Congress Center. Förskoledagarna är en konferens och mässa bara för förskolan och det inspirerande var att vem man än pratade med handlade det bara om förskolan och våra frågor.

Framtiden börjar i förskolan

Förskoleminister Nyamko Sabuni bekräftade i sitt inledningstal att Framtiden börjar i förskolan och det håller vi väl alla med om! Under dagarna deltog vi i  olika föreläsningar utifrån olika infallsvinklar och kunde göra tydliga kopplinar till RUSmodellen. Alla föredragshållare la vikt vid hur trygga relationer är grunden för allt lärande.

Efter två viktiga dagar avslutade vi kongressen med att lyssna till Marita Andersson från Inspira och hennes tankar kring att framtiden avgörs i förskolan. Dagarna slutade med sammma budskap som de började.

Förskolan är viktig för ett välfärdsamhälle!

Under dagarna hade vi möjlighet att knyta många nya och  återuppta gamla kontakter, som t.ex. Solveig Sunnebo på Helianthus, som under sitt föredrag lärde oss vad som var viktigt att vårda i ett företagande perspektiv.