Vi planerar att starta förskola i Årsta

Vi planerar att starta förskola till hösten. Vi är i slutdiskussioner med fastighetsägaren och räknar med att inom några veckor ha allt på plats. Förskolan kommer att ligga i Årsta, Stockholm och vi planerar just nu för 4 avdelningar med totalt 72 barn. Vår förskola kommer att använda sig av RUSmodellen och likabehandlignsplanen för att säkra kvaliten i vårt dagliga arbete med barnen, föräldrarna och oss emellan.