Föreläsningar i höst om de nya kraven på förskolan

I samarbete med Medalgon genomför vi föreläsningar om den nya reviderade läroplanen och de nya krav som ställs på förskolan. I höst kommer vi att föreläsa om detta

  • 3 oktober i Malmö
  • 10 oktober i Jönköping
  • 25 oktober i Örebro
  • 26 oktober i Uppsala

Information om föreläsningarna finns under > Aktuella föreläsningar

Mer information och anmälan görs till Medalgon:

http://www.medalgon.se/tema/320-nya-krav-pa-forskolan-arbeta-i-den-reviderade-laroplanens-anda/3242/