Artikel i DN - Här finns det lediga platser

dn-bild

Vår förskola på Bränningevägen är idag omskriven i DN och på DN.SE som en del i debatten om förskolesituationen i Stockholm. Artikeln handlar om snedfördelningen mellan barn i kö och det faktum att det finns platser men som av administrativa skäl inte kan utnyttjas.

http://www.dn.se/sthlm/har-finns-det-lediga-dagisplatser

Detta samtidigt som det råder akut brist på platser och överinskrivning med för stora barngrupper är mer regel än undantag, vilket beskrivits i en annan artikel i på DN.SE också http://www.dn.se/sthlm/foraldrarna-har-fatt-nog-av-stora-barngrupper