Kom och jobba med oss! Vi söker förskollärare

Vi söker en legitimerad förskollärare till vår förskola i Årsta Stockholm som tillsammans med våra 4 förskollärare och övrig personal arbetar för att utveckla vår verksamhet.

Vår förskola har plats för 72 barn fördelade på 4 åldersblandade grupper. Vi har valt att gruppera barnen i 1-5 års grupper för att barn lär av varandra oberoende av ålder. I en blandad åldersgrupp finns det alltid kamrater som kan vara goda förebilder i ett lärande, så kallade fiffiga kompisar. När barnen går i samma barngrupp under hela sin förskoletid är även det en del i att öka barns förutsättningar för trygghet.

Förskolan Bränningevägen ligger mitt i Årsta med gångavstånd till skog, allmänna parker och Årstaviken. Vi har Skogsmulle och Knytteverksamhet som vi bedriver runt husknuten. Förskolans gård är liten så, så gott som all uteverksamhet bedrivs i vår närmiljö. Vi ser utemiljön som en pedagogisk arena för lärande och tar med oss material ut som vi använder tillsammans med barnen. Våra lokaler är stora, ljusa och erbjuder barnen en stor variation av valmöjligheter och aktiviteter. Det finns stora ytor där barn kan leka tillsammans och mindre ytor för möjlighet till aktiviter i mindre grupp. Du ska tycka om att vara ute och se möjligheterna i det lärande som utemiljön erbjuder.

I vår verksamhet lägger vi stor tyngdpunkt på värdegrunden och ett normkritiskt förhållningssätt. I dina arbetsuppgifter ingår det att aktivt undersöka verksamheten för att främja likabehandling och förebygga diskrimineringar och trakasserier. 

Vi lägger stor vikt vid barns inflytande och vi ser gärna att du har erfarenhet av att driva ett utvecklingsarbete kring detta. På förskolan samarbetar vi mycket över grupperna och barn och pedagoger ingår i olika gruppkonstellationer under dagen för att möta de barngrupper vi har här och nu. För oss är barnens lek mycket viktig och en del i ditt arbete är att stötta och utmana barn i deras lek genom att vara tillgänglig i barnens egen lek. Vi söker dig som är trygg i förskolans grundverksamhet och som har ett driv att utveckla förskolans verksamhet framåt i samarbete med kollegorna. För att se vinsterna med vårt samarbete på förskolan ska du ha lätt för att samarbeta och se helheten på hela förskolan. Pedagogerna på förskolan har ett nära samarbete som bidrar till att barnen, när de är lite äldre, känner alla pedagoger på förskolan. Under veckan träffas barnen i åldersgrupper för att tillsammans ha till exempel rörelse, värdegrundsgrupper eller friluftsliv. I ditt uppdrag ska du kunna strategiskt planera för verksamheten och ta ansvar för att arbetet löper på efter vårt årshjul.

Förskolan Bränningevägen är en fristående förskola som ägs och drivs av Camilla Lindgren och Tuula Torro. Båda två är förskollärare med lång erfarenhet av förskolan och författare till flera böcker om förskolans arbetssätt. Genom vårt författarskap har vi ett nätverk med kunniga personer inom förskoleverksamheten som pedagogerna kan ta del av. Vi arbetar aktivt med RUS modellen och har modernt stöd i verksamheten i form av Smart Classroom Manager som vi använder för att dokumentera och följa barn och verksamhet. Som förskollärare hos oss får du coachning och utbildning i hur du arbetar med dessa modeller och verktyg.

Du kan följa vår verksamhet på vår Facebooksida där vi publicerar bilder och material från vardagen och från vår verksamhet med utbildningar och författande. http://facebook.com/verbalastigar. Förskolans webbplats hittar du på http://bränningevägen.se och vår egna för företaget på https://verbalastigar.se  

Vi erbjuder arbetskläder, en individuell arbets-ipad och friskvårdsbidrag. Du som förskollärare har 5 extra semesterdagar per år.

Är du intresserad? Skicka ansökan till tuula.torro@verbalastigar.se