Vi söker världens bästa förskolechef

Vi brinner för förskola och arbetar både med att utveckla pedagogik och föreläsa om förskola. Vi driver också Förskolan Bränningevägen och dit söker vi nu världens bästa förskolechef som vill dela sin tid mellan barngrupp och rollen som förskolechef.

Vi söker dig som tillsammans med oss som huvudmän och med pedagoger och personal vill utveckla verksamheten. I ditt uppdrag ingår det att hantera ekonomi för verksamheten, personalansvar och tydligt leda det systematiska kvalitetsarbetet. Du har också ett ansvar för egenkontroller i det dagliga arbetet. Vi vill gärna också att du har kvar viljan och glädjen för att arbeta i barngrupp del av tiden.

Vi lägger stor vikt vid det systematiska kvalitetsarbetet och du ska arbeta kvalitetsmedvetet utifrån mål och lagstiftning. På förskolan Bränningevägen arbetar vi med ett normkritiskt förhållningssätt och du ska kunna grunderna i ett likabehandlingsarbete. Vi arbetar med RUS modellen för observationer och för att systematiskt skapa underlag för diskussion och utveckling av vårt pedagogiska arbete.

Förskolan Bränningevägen är en fristående förskola som ägs och drivs av Camilla Lindgren och Tuula Torro. Förskolan har 13 anställda med plats för 72 barn som är fördelade på fyra åldersblandade grupper. Vi har valt att gruppera barnen i 1-5 års grupper för att barn lär av varandra oberoende av ålder. Utifrån ett Vygotskij perspektiv ser vi stora fördelar med en åldersblandad verksamhet då fiffiga kompisar finns att tillgå.När barnen går i samma barngrupp under hela sin förskoletid är även det en del i att öka barns förutsättningar för trygghet.

Förskolan ligger mitt i Årsta med gångavstånd till skog, allmänna parker och Årstaviken. Vi har Skogsmulle och Knytte verksamhet som vi bedriver runt husknuten. Förskolans gård är liten och därför bedriver vi så gott som all uteverksamhet vår närmiljö. Vi ser utemiljön som en pedagogisk arena för lärande och vi tar med oss material ut som vi använder tillsammans med barnen. Våra lokaler är stora, ljusa och erbjuder barnen en stor variation av valmöjligheter.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har arbetat som förskollärare och som har erfarenhet av att arbeta som förskolechef. På vår förskola är det viktigt att pedagogerna har tillgång till dig i stora och små frågor och att du är lyhörd för ett kollektivt lärande. Du ska ha dokumenterad kunskap kring det ekonomiska arbetet och har goda IT-kunskaper i e-posthantering, administrativa verktyg och internet. Det är meriterande om du har genomfört rektorsprogrammet. På förskolan använts lokalerna gemensamt av alla barn och pedagoger så ordning och reda är viktigt för att verksamheten ska fungera. 

Är du intresserad - skicka in din ansökan till

Camilla Lindgren
camilla.lindgren@verbalastigar.se