Vi har platser lediga i augusti 2018

Förskolan Bränningevägen är en mindre förskola med 4 grupper. I varje grupp har vi 18 barn i åldrarna 1-5 år. Vi erbjuder barnen närvarande pedagoger som skapar trygga relationer och ger dem stöd i sin utveckling. Vi lägger stor vikt i att alla barn ska känna att de är en tillgång för gruppen och i och med det kunna känna att "Jag är bra och duger som den jag är". 

Vi använder vår närmiljö och är ute varje dag i våra parker och underbara Årsta skogen. Vi har licens med Friluftsfrämjandet och får därför erbjuda våra barn Skogsmulle och Knytte verksamhet.  

Vi har nu lediga platser för hösten 2018 med start i augusti. 

Du söker till oss via Stockholms Stads kösystem för förskola

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/ko-till-forskolan/