Trygg inskolning - grunden för en givande förskoletid

Trygg inskolning - grunden för en givande förskoletid

Boken Trygg inskolning – grunden för en givande förskoletid beskriver hur du som pedagog gör i praktiken. Den lyfter fram vanliga utmaningar och ger tips och nya infallsvinklar på hur du kan ta dig an dem och arbeta vidare så att inskolningen blir bra för alla. Därtill finns många praktiska exempel berättade genom en fiktiv förskola samt reflektionsfrågor för fördjupning.

Read More