Föreläsning: Nya krav på förskolan - arbeta i den reviderade läroplanens anda!

I samarbete med Medalgon föreläser vi om den reviderade läroplanen för förskolan och de nya krav och förväntningar som ställs på förskolan i form av dokumentation och analys av lärande. I föreläsningen hjälper vi dig att förstå innebärden och hur du kan arbeta för att möta dessa krav. Vi kopplar i föreläsningen också an till kraven på observeration och dokumentation och hur RUS modellen kan fungera i det sammanhanget.

Läs om föreläsningen

Anmälan

Läs mer och anmäl er via Medalgons webbplats:

http://www.medalgon.se/tema/320-nya-krav-pa-forskolan-arbeta-i-den-reviderade-laroplanens-anda/3062/