Trygg och välkommen - Föreläsning på Rikskonferens för familjedaghem

Trygg och välkommen - Föreläsning på Rikskonferens för familjedaghem

Hur gör vi så att våra nya dagbarn känner sig tryggt välkomna från första stund i familjedaghemmet? Föreläsningen beskriver hur RUS-modellens observationer kan vägleda dig i att skapa nära och trygga relationer.

Read More