Vill du jobba med oss?

Vi söker förskollärare och barnskötare till Årsta

Vi planerar att starta förskola i Årsta på Bränningevägen 2 till hösten och söker därför personal, både förskollärare och barnskötare.

Förskolan kommer att bestå av 4 grupper med 18 barn i varje. Vi tror på att barn är ”fiffiga kompisar” och därför kommer barngrupperna vara 1-5 år, barn lär av varandra.

Vi vill tillsammans med er skapa en förskola för framtidens barn. Med våra gemensamma kompetenser och ideer ska vi utveckla en förskola som uppfyller den reviderade läroplanens  uppdrag och mål med traditionell förskolepedagogik.

De ljusa lokalerna är ombyggda och anpassade för förskolans verksamhet.

Varje barnngrupp kommer att ha en egen hemvist och alla lokaler används gemensamt bla teknik/konstruktions rum med en smartboard. Därför är det viktigt att vilja och kunna arbeta över hela förskolan då vi ser oss som ett gemensamt arbetslag.  Vår rika närmiljö erbjuder oss närhet till skog, vatten och lekpark. Vi har en liten utsläppsgård där vi samlar barnen innan vi går iväg.

Vår förskola kommer att använda sig av RUSmodellen och likabehandlignsplanen för att säkra kvaliten i vårt dagliga arbete med barnen, föräldrarna och oss emellan. Vi kommer att kontinuerligt utbilda er i RUSmodellen och likabehandlingsarbetet.

Vår förhoppning är att du som pedagog vill följa med oss på denna spännande resa och ta med dig dina unika kompetenser och ideer!

Självklart erbjuder vi pedagogiska måltider och har kollektivavtal!

Vill du läsa mer om RUS-modellen kan du gå in på  www.rusmodellen.se

Varaktighet/arbetstid: Tillsvidare, Heltid

Lön: Avtalsenliga löner

Rekrytering sker fortlöpande

Hör gärna av dig om du har frågor eller är om du är intresserad!

Camilla Lindgren 0708-49 88 60 camilla.lindgren@verbalastigar.se

Tuula Torro 0708- 64 36 93 tuula.torro@verbalastigar.se