Vår passion är förskolan - barnen, personalen och föräldrarna som tillsammans skapar en trygg och utvecklande miljö för barnen att vara i. Vi arbetar därför med att driva förskola, vi utvecklar lösningar för att observera och arbeta med kvalitet i förskolan som fungerar för pedagoger och barnskötare. Vi coachar ledare, personal och föräldrar och skapar förutsättningar för en miljö där barnen kan utvecklas, där barnen är trygga.


Vi som äger och driver Verbala Stigar

Camilla Lindgren

Camilla är förskollärare utbildad på Lärarhögskolan i Malmö. 

Camilla har arbetat inom fritidsverksamhet i skola och som förskollärare i Skåne och Stockholm. Under åren som anställd arbetade hon i förskolor med olika inriktning och i områden med olika förutsättningar. 

Camilla har även jobbat med projekt där förskolepedagogik har använts i äldrevården.

Camilla har arbetat som volontär för YFU, Youth for Understanding och utbildat medlemmar och utbytesstudenter i Sverige. 

Camilla var med i RUS gruppen som startade med pedagoger inom Stockholms Stad redan 2001 och skrev då den första RUS manualen.

Camilla föreläser och arbetar med utveckling av verksamheten.

 
Camilla Lindgren - Grundare

Camilla Lindgren
Telefon 08-120 475 02
camilla.lindgren@verbalastigar.se


Tuula Torro

Tuula är förskollärare utbildad i Norrköping. Tuula har också rektorsutbildning samt är utbildad genus pedagog har haft uppdrag för diskrimineringsombudsmannen.

Tuula har arbetat som förskollärare sedan 1990 och började då sin karriär i Stockholm. Tuula har även erfarenhet av att ha arbetat i USA och med finsk/svenskspråkig verksamhet.

Tuula kom in i RUS gruppen i Stockholms stad 2002 och har sedan dess arbetat med att utveckla och föreläsa om modellen och hur den kan användas i en förskola.

Tuula är också engagerad i Friluftsfrämjandet och sitter i barnledningsgruppen för Region Mälardalen. I den verksamheten utbildar Tuula ledare som skall hålla i Knopp, Knytte eller Knopp kurser

 
Tuula Torro - grundare

Tuula Torro
Telefon 08-120 475 01
tuula.torro@verbalastigar.se


Vår historia

Vi startade arbeta med RUS modellen och vår första bok 2006. Sedan dess har vi tagit stegen från att vara anställda i Stockholms Stad till att driva en egen verksamhet med en förskola och föreläsningsverksamhet. 

Läs mer om vår historia >