RUS är utvecklat av pedagoger i förskolan för pedagoger i förskolan

RUS står för Relations Utvecklings Schema och är ett sätt att systematiskt arbeta för att stödja barns utveckling i förskolan. Grunden för alla barns utveckling är att de känner trygghet - i sin miljö, med kamrater och med vuxna i sin närhet.

RUS går ut på att observera och dokumentera barnets utveckling och genom en enkel loggbok följa barnet genom hela tiden i förskolan. Arbetsmodellen skapar förutsättningar för en gemensam bild i arbetslaget och möjlighet till att definiera aktiviteter för att verksamheten skall möta barnets behov. 


RUS schemat och loggböcker

RUS Loggböcker och schema

RUS består av tre enkla loggböcker som pedagogen och avdelningen använder för att observera barnet. Tillsammans utgör det ett system för observation som pedagogerna använder för att utvärdera sin verksamhet och skapa förutsättningar för en trygg och lärande miljö för alla barn. Genom att systematiskt arbeta med observeration säkerställer man att alla barnen blir sedda.

1. Avdelningens loggbok
2. Pedagogens loggbok
3. Barnets Loggbok

Loggböckerna följer uppställningen som är skapad i RUS Schemat. Läs mer om RUS Schemat >


Böcker om RUS modellen

Pedagogens tysta kunskap

Pedagogens tysta kunskap Studentlitteratur, 2017

Pedagogens tysta kunskap Studentlitteratur, 2017

Nya boken om RUS modellen - Pedagogens tysta kunskap finns nu att beställa via Studentlitteratur. 

Läsaren får följa pedagogernas arbete på den fiktiva förskolan Kullerbyttan. Vi ger tydliga exempel på hur pedagogerna bemöter barn, föräldrar och kollegor samt hur arbetet kan kopplas till förskolans styrdokument. 

Exemplen beskriver typiska utmaningar som pedagoger möter dagligen i förskolans verksamhet. Vi vill stimulera pedagogerna till reflektioner och samtal kring det egna förhållningssättet, förskolans uppdrag och val av metoder för att skapa en likvärdig förskola.

Observationer och ständiga samtal i arbetslaget ökar förutsättningarna för att utveckla en samsyn vilket är viktigt för att förskolan ska leva upp till sitt uppdrag. I slutet av varje kapitel finns diskussionsfrågor som stöd för pedagogernas reflekterande kring sin yrkesroll och verksamhet.

 

Barns väg till trygghet - Steg för steg genom förskolan (UR Förlag)

Barns väg till trygghet UR Förlag, 2006

Barns väg till trygghet
UR Förlag, 2006

Grunden för barns utveckling är att de känner trygghet - i sin miljö, med sina kamrater och med vuxna i sin närhet. Det är viktigt bl.a. för barnets språkutveckling. Men hur ser vägen dit ut? Hur utvecklas barnen och hur kan förskolan se och stödja varje barn? 

RUS (relationsutvecklingsschema) är ett sätt att systematiskt stödja barns utveckling genom att observera hur de steg för steg blir allt mer trygga. Att som pedagog se och sätta ord på vad barnen gör, ger också tillfälle till många utvecklande diskussioner med kollegorna.

 

 


Barnet och orden (UR)

2006 spelade UR in Barnet och orden som baseras på vår bok om RUS modellen. Du kan se dem på UR webbplats: Barnet och orden (UR)

Filmerna refereras också till från Skolverket som inspirationsfilmer för förskolepedagoger: Skolverket inspirationsfilmer